De anatomie van democratie

Het grote werken aan democratie-boek

ISBN: 9789085603153
216 pagina's

Prijs: € 19,9
Bestel aantal:

Omschrijving

"Een boek dat onze parlementaire democratie uit de doeken doet; daar is onveranderlijk behoefte aan. Begin met deze voortreffelijke anatomie!"
 - Maarten van Rossem

De anatomie van democratie is een ode aan de democratie. De kernprincipes van democratie en de verschillende componenten die bijdragen aan de effectieve werking ervan komen in dit boek aan de orde. Democratie wordt als het ware ontleed.

In 47 korte hoofdstukken, negen teksten over ‘ondermijning democratie’ en heel veel praktijkvoorbeelden, beschrijft Otto de Loor vier grote thema’s: de democratie als rechtsstaat, de wijze waarop we ons als burgers verhouden tot die rechtsstaat, onze manier van democratisch samenleven, en ieders persoonlijk functioneren binnen een democratie (ons democratische Zelf).

Dit boek beoogt niet de waarheid te verkondigen, over wat dé democratie nou precies behelst, maar is als ‘Het grote werken aan democratie’-boek bedoeld om:

  • over democratie na te denken en met elkaar in gesprek te gaan;
  • kennis op te doen en te delen, en (persoonlijk) betekenis te geven aan democratie;
  • waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap meer te gaan waarderen;
  • de redelijkheid te bewaren met elkaar;
  • krachten die afbreuk doen aan onze democratische normen, conventies en instituten te herkennen, te benoemen en te bestrijden.

De anatomie van democratie is geschreven voor iedereen vanaf de middelbare schoolleeftijd. Via dit boek krijg je ook toegang tot de digitale bijlage voor het onderwijs: ‘Een integrale aanpak burgerschapsvorming’.

BESTEL NU VOOR DE SPECIALE ACTIEPRIJS (NORMAAL: 29,95)

Otto de Loor heeft jarenlange ervaring als trainer/adviseur in het onderwijs en lerarenopleider. Daarnaast werkte hij als docent en schoolleider in het voortgezet onderwijs. Sinds 2016 heeft hij zijn eigen adviesbureau. Daarnaast is hij (mede)auteur van meerdere boeken.

Review

"Handig (...) om te inventariseren wat er aan burgerschap gedaan moet worden op school. Ook goed te gebuiken als handboek voor docenten en leerlingen, in de klas."

 

In de media

Het boek is didactisch goed opgezet,bovendien inhoudelijk ook soms vernieuwend. De constatering dat vrijheid en gelijkheid vormende, actiefjuridische principes/waarden zijn bijvoorbeeld, terwijl broederschap in het domein ligt van ‘zachte’ burgerlijke relaties. [...] Goed is ook de aandacht die De
Loor
besteedt aan de relatie tussen egopolitiek, leiderschapsfiguren en volwassenheid
. Aan de hand van defensiepatronen/karakterstructuren van psycholoog Wilhelm Reich wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat een democratie, waarin verschillen tussen mensen werkbaar moeten blijven in het algemeen belang, gedijt als zo veel mogelijk mensen zelfbewust daarmee leren om te gaan.

Vermelding als boekentip in Democratie kun je (en zou je moeten) leren door Bas Aghina, in Christen Democratische Verkenningen, nummer 2 2024.