We leven in een democratische samenleving en het is van groot belang dat kinderen en jongeren veelzijdig opgroeien in het besef dat deelname aan onze samenleving uitgaat van normen en waarden en democratische spelregels. Uitgeverij SWP heeft het aanbod aan publicaties om burgerschap te stimuleren samengebracht: visieboeken, maar ook praktische handreikingen voor het dagelijks werk.

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap

Opvoeden in betrokkenheid

Denk groot, doe klein

Geleefd burgerschap

De Vreedzame School