We leven in een democratische samenleving en het is van groot belang dat kinderen en jongeren veelzijdig opgroeien in het besef dat deelname aan onze samenleving uitgaat van normen en waarden en democratische spelregels. Uitgeverij SWP heeft het aanbod aan publicaties om burgerschap te stimuleren samengebracht: visieboeken, maar ook praktische handreikingen voor het dagelijks werk.

De anatomie van democratie

Opvoeden in betrokkenheid

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Denk groot, doe klein

John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap

De Vreedzame School